Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Styrelse 2019

Vid senaste årsmötet valdes dessa personer till att vara Karlskronaavdelningens styrelse. Förslag till ny styrelse 2020 kan lämnas till sammankallande (sk) i valberedningen eller Karlskronaavdelningen.

Ordförande: Ami Niglöv

Vice ordförande: Jenny Svensson

Sekreterare: Annie Karlsson

Kassör: Hasan Qela

Ledamot: Karin Karlsson

Ledamot: Lena Andersson

Suppleant: Mattis Tebäck

Suppleant: Michael Fristedt

Revisor: Mattias Nilsson

Revisorssuppleant: Karl-Erik Petersson

Valberedning ordinarie (sk): Mathias Frank

Valberedning suppleant: Max Åkerström