Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Styrelse 2018

Vid senaste årsmötet valdes dessa personer till att vara Karlskronaavdelningens styrelse. Förslag till ny styrelse 2019 kan lämnas till sammankallande (sk) i valberedningen eller Karlskronaavdelningen.

Ordförande: Ami Niglöv

Vice ordförande: Jenny Svensson

Sekreterare: Annie Karlsson

Kassör: Lena Andersson

Ledamot: Karin Karlsson

Ledamot: Michael Fristedt

Suppleant: Katarina Sandberg

Suppleant: Per-Erik Lindgren Ekbäck

Revisor: Mattias Nilsson

Revisorssuppleant: Karl-Erik Petersson

Valberedning ordinarie (sk): Liv Rasmussen

Valberedning ordinarie: Rasmus Kalvenes

Valberedning suppleant: Hasan Qela