Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Styrelse 2017

Vid senaste årsmötet valdes dessa personer till att vara Karlskronaavdelningens styrelse. Förslag till ny styrelse 2018 kan lämnas till sammankallande (sk) i valberedningen eller Karlskronaavdelningen.

 • Ordförande: Lena Andersson
 • Vice ordförande: Annie Karlsson
 • Sekreterare: Linda Mortensson
 • Kassör: Ami Niglöv
 • Ledamot: Jenny Svensson
 • Ledamot: Karin Karlsson
 • Suppleant: Katarina Sandberg
 • Suppleant: Per-Erik Lindgren Ekbäck
 • Revisor: Mattias Nilsson
 • Revisorssuppleant: Karl-Erik Petersson
 • Valberedning (sammankallande): Amanda Bremgård