Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelser för Djurens Rätt Karlskrona

Verksamhetsberättelse 2017 (Reviderad 23-02-2018)

Verksamhetsberättelse 2016

Djurens Rätt Karlskrona

Sedan årsmötet 20160211 har styrelsen sett ut som följer:

Ordförande Lena Andersson

V Ordförande Annie Karlsson

Sekreterare Anna Jansson

Kassör Ami Niglöv

Ledamot Jenny Svensson

Ledamot Linda Mårtensson

Suppleant Karin Karlsson

Suppleant Katarina Sandberg

Karlskronaavdelningen hade vid årsskiftet 2016/2017

330 medlemmar (333 medlemmar 20170117).

Revisor har Mattias Nilsson varit och suppleant Karl-Erik

Pettersson.

Valberedningen har bestått av Amanda Bremgård och Elina

Karlstrand.

Årsmöte hölls den 11 februari 2016. Birgitta Carlsson, KKS,

var ordförande för årsmötet samt höll en föreläsning om

Djurens Rätts historia. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Verksamhetsberättelsen, balansräkningen och revisions-

Berättelsen godkändes av årsmötet.

Djurens Rätt har utöver årsmötet haft fem protokollförda

Styrelsesammanträden.

Press och media. Flera artiklar har publicerats samt en intervju på

Blekinge Radio i samband med medlemsökningen. Vi har också

gjort en anmälan till Reklamombudsmannen. Annonsörerna

Bergendahl Food AB samt Stjärnägg AB framställde hönorna

som glada hönor som får gå fritt ute. Vi fick rätt av Reklam-

Ombudsmannen.

Vår- och Höstutskick har sänts till samtliga medlemmar i

Karlskrona.

Kursen Förändra hölls i praktisk djurrätt och hållbar aktivism.

Överläkare David Stenholtz, läkare för framtiden, föreläste om fördelarna med en vegansk livsföring. Offentlig inbjudan hade

gått ut och ca 100 personer deltog. Vi bjöd också på veganska

smakprov.

Djurens rätt i Karlskrona har deltagit i aktiviteter som anordnas

av Karlskrona City och Live Green. Vi har deltagit i Pride-

paraden, Lövmarknaden, Live Green festival samt Höstmark-

naden.

Vi har också uppmärksammat de temadagar som Djurens Rätt

förespråkar. Försöksdjurens dag samarbetade vi med Body Shop.

Internationella Djurrättsdagen visades filmen Cowspiracy på

fritidsgården Porslinan På Djurens Dag delade vi ut flygblad

i brevlådor i villakvarter. Vi stod för den veganska julmaten

i samband med En Grönare Jul.

Karlskrona representerades på Riksstämman av Linda Morten-

son samt Elina Karlstrand.

Djurens Rätt Karlskrona tackar alla medlemmar för att ni står

upp för djuren och vi tackar också för alla gåvor.

Karlskrona 2017-02-02

Lena Andersson/ordf Annie Karlsson/v ordf

Ami Niglöv/kassör Anna Jansson/sekr

Jenny Svensson/ledamot Linda Mortensson/ledamot

 Verksamhetsberättelse 2015

Sedan årsmötet 150211 har styrelsen bestått av följande:

Lena Andersson ordförande
Katarina Sandberg v. Ordförande
Gunnel Petersson sekreterare t o m augusti 2015
Ami Niglöv kassör
Jenny Svensson ledamot
Linda Mortensson ledamot
Annie Karlsson suppleant
Karin Karlsson suppleant

Valberedningen har bestått av Fredrik Fäldt, sammankallande och Barbro Andersson.

Revisor har Mattias Nilsson varit och suppleant Karl-Erik Pettersson.

Årsmöte hölls den 11 februari 2015. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Verksamhetsberättelsen, balansräkningen och revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

Djurens Rätt Karlskrona har under 2015 haft sex protokollförda styrelsesammanträden
utöver årsmötet.

Press och Media. Flera artiklar har publicerats i lokalpressen. Vi har deltagit i Blekinge Radio
med anledning av ökat medlemsantal. En del insändare har också publicerats. Hemsidan
har uppdaterats och förändrats till det bättre och vår Facebooksida uppdateras kontinuerligt.

Vår- och Höstutskick till samtliga medlemmar har gjorts.

Aktiviteter under 2015:

150325 Påskpyssel. Vi bjöd på vegansk påskmat och sålde pappersfjädrar
som alternativ till påskfjädrar. Samtliga lokaltidningar skrev om oss.
150425 Försöksdjurens Dag den 24 april uppmärksammade vi den 25 april.
I visst samarbete med Body Shop stod vi utanför deras butik och
Delade ut information både muntligt och via broschyrer. Stort intresse.
150509 Grillkväll i Wämöparken. Alla medlemmar var inbjudna och så även
Vegan Karlskrona.
150523 Vårmarknad på torget. Information och försäljning av skänkta pärlarmband
med texterna Vegan, Djurvän samt Djurens Rätt.
150530 Djurens Rätt Karlskrona deltog i Prideparaden.
150618 Lövmarknad. Tillsammans med sommarturnen spred vi information samt
sålde armband på årets marknad.
150731-0801 Live Green festival. Vi deltog under två dagar med informationsbord
och försäljning samt teckningstävling och ansiktsmålning för barnen.
Stort intresse, i synnerhet för veganmat.
150919 Höstmarknad på torget. Informationsbord och försäljning.
151004 Djurens dag firades med tipspromenad i Marieberg. Behållningen
skänktes till Svenska Hästars Värn.
151025 Firade vegandagen Ami Niglöv föreläste om veganism och vi bjöd
på veganska smakprov från Två Rum och Kök samt Cafe Greven.
151121 Deltog i evenemang med återbruk, hantverk mm. Djurens Rätt stod
För den veganska julmaten som blev mycket uppskattad. Evenemanget
hette ”En Grönare Jul”. Ami Niglöv föreläste om veganism.
151127 Pälsfria fredagen firade vi med att dela ut diplom samt en ros till
de butiker som finns med på pälsfria listan. Mycket uppskattat.
151210 Internationella Djurrättsdagen uppmärksammades med en
ljusmanifestation vid Spanska trappan. Vi delade ut informations-
broschyrer och pratade med folk om djurens situation.

Vi har också deltagit, på DR förfrågan, med att tömma ett dödsbo som föreningen ärvt (centralt).
Vi arrangerade också en gårdsloppis där intäkterna tillföll lokalavdelningen Karlskrona.
Behållningen blev ca 36 000 sek.

Karlskrona var representerade på Riksstämman. Deltagande var Ami Niglöv, Eweleyn Hansson,
Annie Karlsson och Linda Mortensson.

Under hela året har Carina Rhodin tillverkat och skänkt pärlarmband med text till föreningen.
Armbanden är mycket populära och vi vill rikta ett stort tack till Carina.

Vi i DR Karlskrona vill också tacka alla våra medlemmar för att ni valt att ta ställning för djuren.
Vi vill också tacka för alla gåvor.

Karlskrona 2016-02-03

Lena Andersson/ordf Kararina Sandberg/v ordf

Ami Niglöv/kassör Jenny Svensson/ledamot

Linda Mortensson/ledamot

Djurens Rätt Karlskronaavdelningen      Verksamhetsberättelse 2014

Sedan årsmötet den 13/2 2014 har styrelsen bestått av följande ledamöter:

Lena Andersson ordförande

Katarina Sandberg v. ordförande

Gunnel Petersson sekreterare

Ami Niglöv kassör

Emilia Otterstam ledamot

Jenny Svensson ledamot

Linda Nordin suppleant t.o.m. juni

Birgitta Carlsson suppleant

Valberedningen har bestått av:

Fredrik Fält sammankallande

Barbro Andersson

Årsmöte: Karlskronaavdelningen av Djurens Rätt höll årsmöte den 13/2. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Verksamhetsberättelsen, balansräkningen och revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

Möten: Under året har 7 st. styrelsemöten ägt rum.

Insändare: Vi har haft insändare i lokaltidningarna om bl.a. apor i djurförsök, finansiering av 3R-center, pälsdjursfarmning, ägg från burhöns, fågelfjädrar inför påsken, katthållning, grishantering och om djurens dag .

Informationsspridning: 2014 var ett valår. Vi försökte på olika sätt få upp djurfrågorna på dagordningen bland annat genom att skriva till ” ring P1” med förslag på att ta upp pälsdjursfarmning i programmet. Vi kontaktade även politiker med frågor.

Vi har delat ut flygblad och vegetariska recept vid olika tillfällen. Aktiviteten har ökat på vår hemsida och vår facebooksida. Det är mycket positivt.

Vi har gjort utskick om vegetarisk mat till restauranger och skolmåltidspersonal på grund- och gymnasieskolor.

Vi har även informerat skolpersonal om vegetarisk mat och haft en föreläsning om veganism på en gymnasieskola. Gymnasieelever har även fått veganfika och ätit vegetariskt på restaurang.

I år så provade vi att göra ett höstutskick med lyckat resultat. Det ska även bli ett vårutskick med vårens aktiviteter.

Vi har fått otrevlig e-post från en person som inte tycker om vårt engagemang i pälsdjursfrågan.

Vi har skickat pluggannonser till flera tidningar och fått in dem i bl.a. Commersen, Lärarnas tidning och Bas Blekinge.

Turkosa tröjor är beställda för att ha vid olika aktiviteter så vi ser enhetliga ut.

Vi har en e-postlista där vi skickar ut information om våra aktiviteter.

Aktiviteter:

Under året har vi engagerat oss i flera djurskyddsärenden. Sekreterarpärmarna är slängda på soptippen av tidigare sekreterare. Därmed är avdelningen historia försvunnen.

Vi har skickat in ett medborgarförslag om att kommunen inte ska köpa ägg från hönor i bur. Vi har kollat affärer i bland annat Rödeby om de säljer ägg från hönor i bur.

För att få in Djurens dag i almanackan har vi haft sk. blixtaktioner på hemsidan. Vi har också affischerat och fått in en notis om detta i Djurens Rätts tidning. Så här långt utan resultat.

Vi har skrivit remissvar till riksorganisationen på verksamhetsinriktningen.

Ami har deltagit på rikskonferensen.

Sommarturnén gjorde ett stopp i Karlskrona på lövmarknaden. Vi hade då ett informationsbord.

Det hade vi även på Live green, torgfesten och inför julen på Klaipedaplatsen. Det delades ut ballonger, tidningar och broschyrer. Vi fick flera nya medlemmar.

Djurhållningen i Wämöparken var inte bra så vi kontaktade djurskyddsinspektören och hade telefonsamtal med ansvariga på kommunen. Det blev en artikel i BLT.

En planerad grillkväll fick ställas in pga. dåligt intresse.

På Djurens dag anordnade vi en tipspromenad för att kunna skänka pengar till “Hundar utan hem” . Vi skickade 1000 kr till dem. Det blev artiklar i Sydöstran och Commersen om detta.

Vi har skänkt en gåva på 1000 kr till “Forska Utan Djurförsök“.

En medlem vill ha arbetsträning. Lena har kontakt med en jobbcoach om detta.

En matlagningskväll hölls på Int. Vegandagen tillsammans med vegan Karlskrona.

Carina Rhodin vill sälja sina armband och skänka en del av förtjänsten till oss.

Ljusmanifestationen på Int. Djurrättsdagen blev inställd pga. dåligt väder.

Karlskronaavdelningen vill på detta sätt tacka alla medlemmar som under det gångna året skänkt gåvor till föreningen. Ett stort tack även till de som på något sätt hjälpt till att sprida vårt budskap om ett djurvänligt samhälle .

Karlskrona den 14 januari 2014

Lena Andersson, Katarina Sandberg, Gunnel Petersson,Ami Niglöv, Jenny Svensson, ,Linda Nordin, Birgitta Carlsson

Verksamhetsberättelse 2013

Under 2013 har DR haft fyra sammanträden inklusive årsmötet samt ett antal icke protokollförda träffar.

Flygblad har delats ut.

Ett antal insändare har varit införda i lokalpressen.

Ami har visat film i en Teknikklass samt bjudit på veganska tacos.

Tolv nya medlemmar har värvats under året.

Gunnel har jobbat med att påverka almanacksförlagen att skriva in Djurens Dag i almanackorna.

Ami representerade Karlskrona vid DR:s riksstämma i Umeå

Namninsamlingar mot pälsindustrin.

DR har i samarbete med Green Teen deltagit med bokbord i samband med Försöksdjurens dag och under Sommarfest i Hoglands Park (två dagar).

Ny Facebooksida har lagts upp.

Karlskrona 2014-02-10/Lena Andersson

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsemöten och årsmöte.
Medlemsmöte på Tre G då vi bjöd på fika.
Föreläsning om djurkommunikation med Linda Ericson.
Ljusmanifestation och flygbladsutdelning på Internationella djurrättsdagen.
Startat ett facebookkonto och uppdaterat hemsidan (Gunnel).
Startat en namninsamling för att få in Djurens dag i almanackan (Gunnel).
Samlat in 540 namn för djurs rättigheter (Barbro).
Flygbladsutdelning
Affischering
Insändare
Deltagit i nätdiskussioner

Ami Niglöv, Ordförande