Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Verksamhetsplan

Verksamhetsplaner Djurens Rätt Karlskrona

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2017

Djurens Rätt Karlskrona

Styrelse- och medlemsmöten.

Uppmärksamma centralt bestämda temadagar:

Försöksdjurens dag 24/4

Vegetariska Världsdagen 1/10

Djurens Dag 4/10

Internationella vegandagen 1/11

Pälsfria fredagen 29/11

Internationella Djurrättsdagen 10/12

Påsk och Jul

Delta i Pride, Lövmarknad och Live Green.

Anordna föreläsningar.

Informationsspridning.

Kontakt med media.

Höstutskick till samtliga medlemmar.

Insändare.

Uppdatera och förbättra hemsidan och Facebook

Medlemsvärvning.

Kontakt med lokala restauranger ang veganmeny.

Delta på Djurens Rätts Riksstämma.

Karlskrona 2017-02-02

Lena Andersson/ordf Annie Karlsson/v ordf

Ami Niglöv/kassör

Verksamhetsplan 2016

Styrelse- och medlemsmöten

Uppmärksamma centralt bestämda temadagar:

Försöksdjurens dag 24/4

Vegetariska Världsdagen 1/10

Djurens Dag 4/10

Internationella Vegandagen 1/11

Pälsfria fredagen 29/11

Internationella Djurrättsdagen 10/12

Påsk och Jul

Anordna Workshop ”Förändra” om praktisk djurrätt och hållbar aktivism

Delta på Vårmarknad, Höstmarknad, Lövmarknad, Live Green Festival, Pride mm

Vår-och höstutskick till samtliga medlemmar

Informationsspridning

Föreläsningar

Insändare i lokalpressen

Kontakt med media inför våra aktiviteter

Uppdatera och förbättra hemsidan och Facebook

Medlemsvärvning

Delta på Djurens Rätts Rikskonferens

Lena Andersson/ordf Katarina Sandberg/v ordf

Ami Niglov/kassör Jenny Svensson/ledamot

Linda Mortensson/ledamot

Verksamhetsplan 2015

Djurens Rätt Karlskrona

Styrelse- och medlemsmöten

Flygbladsutdelning, affischering

Insändare i tidningar

Informationsspridning på skolor och liknande

Delta i centralt anordnade kampanjer

Värva medlemmar och påminna tidigare medlemmar

Uppmärksamma temadagarna Försöksdjurens dag 24/4, Vegetariska världsdagen 1/10, Djurens dag 4/10, Internationella vegandagen 1/11, Pälsfria fredagen 29/11 och Internationella djurrättsdagen 10/12 samt påsk och jul

Arbetsträff för tillverkning av påskdekorationer till påskriset istället för fjädrar

Veganmatlagningsträffar

Delta med info-bord på bl.a. lövmarknaden, live green- festivalen och torgfesten

Vegansk grillkväll

Skicka pluggannonser till tidningar

Fortsätta kampanjen för att få in Djurens Dag i almanackan

Delta på riksstämman

Hålla hemsidan och facebooksidan aktuella

Verksamhetsplan 2014    Djurens Rätt Karlskrona

 • Styrelse- och medlemsmöten
 • Flygbladsutdelning
 • Insändare i lokaltidningar
 • Informationsspridning på skolor och fritidsgårdar
 • Delta i centralt anordnade kampanjer
 • Värva medlemmar och påminna tidigare medlemmar
 • Uppmärksamma temadagarna Försöksdjurens dag 24/4, Vegetariska världsdagen 1/10, Lantbruksdjurens dag 2/10, Djurens dag 4/10, Internationella vegandagen 1/11, Pälsfria fredagen 29/11 och Internationella djurrättsdagen 10/12 samt påsk och jul
 • Samarbete med Vegan Karlskrona, Green Teens
 • Försöka få ut utställningen Walls of glass
 • Sprida information på Porslinan
 • Bjuda hit en föreläsare om djurförsök
 • Dela ut information på Skärgårdsfesten och liknande evenemang
 • Påverka politiker inför EU-valet och riksdagsvalet
 • Skicka pluggannonser till lokaltidningarna
 • Kampanjen för att få in Djurens Dag i almanackan fortsätter

Ami Niglöv
Kassör

 Verksamhetsplan 2013

 • Styrelse- och medlemsmöten
 • Flygbladsutdelning
 • Insändare i lokaltidningar
 • Informationsspridning på skolor och fritidsgårdar
 • Delta i centralt anordnade kampanjer, bl a via namninsamlingar
 • Värva medlemmar och påminna tidigare medlemmar
 • Åka på Riksstämman i Umeå
 • Brev från lokalavdelningen till almanacksförlagen Burde och Fritzells om att skriva in Djurens dag i almanackan
 • Uppmärksamma temadagarna Försöksdjurens dag 24/4, Vegetariska världsdagen 1/10, Lantbruksdjurens dag 2/10, Djurens dag 4/10, Internationella världsdagen 1/11, Pälsfria fredagen 29/11 och Internationella djurrättsdagen 10/12
 • Samarbete med hemsidan Vegan Karlskrona
 • Lokala aktiviteter som kan uppmärksammas i media, t ex Årets Djurvän
 • Försöka få ut utställningen Walls of glass
 • Värva medlemmar på Porslinan
 • Samarbete med GreenTeens
 • Bjuda hit någon som kan prata om djurförsök, t ex Inge Skog
 • Dela ut information på sommarfesten (sailet) och skördefesten