Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Styrelse 2021

Vid senaste årsmötet valdes dessa personer till att vara Karlskronaavdelningens styrelse. Förslag till ny styrelse 2022 kan lämnas till sammankallande (sk) i valberedningen eller Karlskronaavdelningen.

Ordförande: Ami Niglöv

Vice ordförande: Jenny Svensson

Sekreterare: Annie Karlsson

Kassör: Hasan Qela

Suppleant: Karin Karlsson

Suppleant: Mattis Tebäck

Revisor: Peter Niglöv

Revisorssuppleant: Lisa Bovaller

Valberedning ordinarie (sk): Sandra Fredriksson

Valberedning suppleant: Max Åkerström