Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Styrelse 2022

Vid senaste årsmötet valdes dessa personer till att vara Karlskronaavdelningens styrelse. Förslag till ny styrelse 2023 kan lämnas till sammankallande (sk) i valberedningen eller Karlskronaavdelningen.

Ordförande: Ami Niglöv

Vice ordförande: Jenny Svensson

Sekreterare: Annie Karlsson

Kassör: Hasan Qela

Suppleant: Karin Karlsson

Suppleant: Mattis Tebäck

Revisor: Peter Niglöv

Revisorssuppleant: Kjell Karlsson

Valberedning ordinarie (sk): Max Åkerström

Valberedning suppleant: Lena Andersson