Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Styrelse 2024

Vid senaste årsmötet valdes dessa personer till att vara Karlskronaavdelningens styrelse. Förslag till ny styrelse 2025 kan lämnas till sammankallande (sk) i valberedningen eller Karlskronaavdelningen.

Ordförande: Ami Niglöv

Vice ordförande: Annie Karlsson

Sekreterare: Karin Karlsson

Kassör: Jenny Svensson

Ledamot: Katharina Strunz

Suppleant: Jenny Mulligan

Revisor: Peter Niglöv

Revisorssuppleant: Kjell Karlsson

Valberedning ordinarie: Max Åkerström

Valberedning suppleant: Joel Mörck