Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Temadagar

Ett antal temadagar finns för att uppmärksamma djurens situation under året. Texterna är skrivna av Gunnel Petersson.

Försöksdjurens dag 24/4

Försöksdjurens dag (World Day for Laboratory Animals) blev en uppmärksamhetsdag för försöksdjuren den 24 april 1979. Sedan tidigare fanns Djurens dag den 4 oktober till minne av den helige Franciskus av Assisi. Den 4 oktober var hans födelsedag. Bakgrunden till att försöksdjurens dag tillkom som en ny djurrättsdag, var att djurförsöksfrågan fick stor uppmärksamhet under 1970-talet. De gamla organisationerna som jobbade mot djurförsök fick ny kraft och helt nya organisationer bildades. Ethel Thurston som var ledamot i styrelsen för IAAPEA, International Association Against Painful Experiments on Animals, var den som tog initiativ till försöksdjurens dag. Vid ett möte i Köpenhamn 1978, då Ingrid Persson från Sverige var ordförande, beslutade styrelsen att försöksdjurens lidande skulle uppmärksammas på en speciell dag. Att det blev just den 24 april berodde dels på att det skulle vara en dag på våren, eftersom Djurens dag var på hösten, dels att den 24 april var Lord Downings födelsedag. Han gjorde sig känd för sin kritik mot djurförsök. I 27 av de 34 tal han höll i det brittiska överhuset tog han upp djurskydd och då särskilt djurförsök. Hans hustru, Lady Dowding, grundade Beauty Without Cruelty (BWC) och lanserade det första icke-djurtestade kosmetikamärket i världen under 1960-talet. Försöksdjurens dag har ända sedan starten fått stöd av djurrättsorganisationer i många länder. Stora demonstrationer har anordnats i framför allt Europa, USA, Nya Zeeland och Australien. Djurens Rätt (dåvarande Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök, NSMPD) var en av föregångarna när det gällde att uppmärksamma försöksdjurens dag. I slutet av 1970-talet och under 1980-talet växte organisationen snabbt och fick som Sveriges största djurrättsorganisation allt större uppmärksamhet i samhällsdebatten. De började organisera demonstrationer med särskilda teman på försöksdjurens dag redan 1979 och har fortsatt med det sedan dess.

Djurrättshistoria, mars 2000, Faktablad, Djurens Rätt

Historieblad nr 1/1998-04-14/Birgitta Carlsson/NSMPD

http://www.forskautandjurforsok.se/aktuellt/forsoksdjurens-dag-24-april.php

http://www.dinstartsida.se/kalender/temadagar/?visa=1721004

http://www.navs.org.uk/take_action/39/0/2068/

Vegansk mattallrikDen 1 oktober firades den Vegetariska världsdagen runt om i världen. I Sverige arrangeras dagen av Svenska Vegetariska Föreningen, Riksförbundet Hälsofrämjandet och Veganföreningen i Sverige. Den första Vegetariska Världsdagen inleddes 1977 av North American Vegetarian Society, Navs. Fördelarna med en vegetarisk livsstil ansågs ge djuren ett bättre etiskt liv. Dessutom ledde det till andra miljömässiga och hälsomässiga fördelar.

http://www.worldvegetarianday.org/

http://www.vegetarian.se/  under rubriken ”veg.”

GrisLantbruksdjurens dag uppmärksammas den 2/10. Det är Farm Animal Rights Movement som startat denna temadag för att uppmärksamma att 65 miljoner landlevande djur föds upp till mat och som lider och dör varje år.

www.wfad.org

HamsterDjurens Dag 4/10

Djurens dag startades 1931 av ekologer i Italien för att uppmärksamma att djurarter hotades av utrotning. Numera firas Djurens dag för att påminna om vikten av djurens välmående och för att belysa djurens situation. Valet av datum, 4/10, var för att det är den helige Franciskus av Assisis födelsedag. Han ansågs vara djurens skyddshelgon. Numera firas djurens dag över hela världen oavsett religion. I Sverige uppmärksammar djurskydds- och djurrättsorganisationer Djurens dag varje år. Djurens Rätt t.ex. har alltid ett tema för dagen. Trots detta finns inte dagen med i de svenska almanackorna. Låt oss ändra på det. Skriv under för att Djurens dag ska finnas med den 4/10 i de svenska almanackorna.

www.worldanimalday.co.uk

http://www.djurensratt.se/djurens-dag

http://www.alladessadagar.com/2011/10/djurens-dag/

VeganmatVegandagen startades den 1/11 1994 av Louise Wallis, ordförande i Vegan Society UK för att uppmärksamma den veganska livsstilen och påminna om grundandet av världens första veganförening Vegan Society UK som bildades i november 1944 av Donald Watson. Han var också den som myntade begreppet ”vegan”.

http://www.worldveganmonth.net/

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Vegan_Day

Pälsfria fredagen (på engelska kallad Fur-Free Friday) infaller den sista Pälsfredagen i november varje år. Tanken är att belysa djurens situation i pälsindustrin och uppmuntra till pälsfri handel. Några vanliga sätt att göra det på är att hålla manifestationer, dela ut informationsmaterial och uppmärksamma butiker som har antagit en pälsfri policy.

http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/palsfria-fredagen-en-d…

http://www.lcanimal.org/index.php/campaigns/fur/fur-trade-facts-2

 

KaninDen 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Samma dag 60 år senare så uppmärksammas den internationella djurrättsdagen över hela världen för att tydliggöra att människors och djurs rättigheter hör ihop. Organisationen World Society for the Protection of Animals (WSPA) och den engelska organisationen Uncaged har startat ett arbete för att påverka FN att anta en djurskyddsdeklaration. Arbetet med att påverka enskilda regeringar har redan pågått i flera år. Planen är att få så stort stöd som möjligt för idén i olika länder, innan frågan väcks formellt i FN. Djurens Rätt stödjer det internationella arbetet för en FN-deklaration om djurs rättigheter i samarbete med organisationen Uncaged.

www.uncaged.co.uk/iard.htm

www.djurensratt.se